Út a diplomához című program döntési eredményeinek meghirdetésére szervezett sajtótájékoztatója


Helyszín: 3515 Miskolc Egyetemváros A/4 épület, Szenátusi terem (főépület)
Időpont: 2021. december 8. 11.30 óra

Összhangban a 2021. augusztus 19-én megjelent 2030-ig szóló Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. mellékletének II. 7. pontjával, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának támogatására szükséges az anyagi és tanulási támogatást nyújtó, komplex középiskolai, szakképzési és felsőoktatási Útravaló ösztöndíj programok folytatása, továbbfejlesztése.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram több mint 10 éves múltra tekint vissza, finanszírozása hazai költségvetésből biztosított. Az ösztöndíjprogram 4 alprogramja az általános iskola utolsó évfolyamaitól egészen a diplomaszerzésig biztosít támogatást. Az ösztöndíjprogram jogszabályi alapját és kereteit az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet biztosítja.


A felsőfokú végzettség megszerzését célzó az Út a diplomához alprogram ösztöndíj-támogatási és
önköltség-támogatási komponensekből áll. Az ösztöndíj-támogatási komponens esetében az aktív
tanulmányi jogviszonnyal rendelkező hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy a megelőző öt év során valamely esélyteremtő alprogramban részt vett hallgató nyerhet el támogatást. Az önköltség támogatási komponens esetén az az aktív tanulmányi jogviszonnyal rendelkező hallgató vehet részt, aki hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a
roma/cigány származású tanulók aránya magas – amennyiben azt a pályázók száma megengedi – a programba a támogatottak legalább 50%-ig magukat önkéntes roma nyilatkozat alapján roma/cigány származásúnak valló pályázókat kell bevonni.


A pályázati kiírások a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság kezelésében kerülnek meghirdetésre, melyeket szakterületi (köznevelési, szakképzési, felsőoktatási) és – a roma nyilatkozattal rendelkezők magas száma alapján – nemzetiségi érdekképviseleti tagokból álló bizottság értékel. Az Út a diplomához alprogramra a 2021/2022 tanévben több mint 200 millió forint forrás állt rendelkezésre,
melyből több mint 480 hallgató támogatása valósulhat meg. Az Út a diplomához alprogram
komponensei esetén egy hallgató ösztöndíj-támogatás esetén 225.000 Ft/félév támogatást nyerhet
el, önköltség-támogatás esetén az önköltség mértékének 95%-át, de legfeljebb 400.000 Forintot félévente. A 2014-2021 időszakban több mint 300 nyertes pályázó a Miskolci Egyetem hallgatóiból került ki, ami az összes pályázó mintegy 10%-a. A Miskolci Egyetemen közel 100 olyan hallgató van, aki több éven keresztül nyert el támogatást, ezzel biztosítva tanulmányai előrehaladását. A Miskolci Egyetem jelenleg is a második legnépszerűbb vidéki egyetem a pályázók körében, a második legnagyobb pályázói számot produkálja a vidéki egyetemek közt. Az Út a diplomához alprogramban legmagasabb arányban a tanár, tanító és pedagógus képzésen résztvevő hallgatók szerepelnek, ezt követik a gazdasági, egészségügyi, jogi és igazgatási képzésben résztvevők. A Miskolci Egyetem vonatkozásában a 2021/2022 tanévben a műszaki képzésben résztvevők aránya a legmagasabb, ezt követi az egészségügy, jog, pedagógia.

Híradó 7 óra (hirtv.hu)

Híradó 2021.12.08. | Minap.hu

Híradó 2021.12.08. – YouTube

M5 Híradó, 2021. december 8. | MédiaKlikk (mediaklikk.hu)

Európa Rádió | a református értékadó (europaradio.hu)

Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország Jelenlét 2021.12.11.