Telepprogramok, eredmények

Miskolc számozott utcák lakóinak lakhatási körülményei súlyosak voltak. Számos fórumon vált témává ennek az ügynek a megoldása. Végül 2014. májusi ülésén a miskolci közgyűlés elfogadott egy módosítást, hogy növelje a hatékonyságát az “elavult szegregált telepek megszüntetéséről” szóló rendeletnek. A folyamat eredményeképpen a szegregátum területén lévő, az Önkormányzat tulajdonát képző ingatlanok egy részét a testület kivonta a szociális lakásállományból.

Ez a rendelet azonban nem segítette a számozott utcai lakóit. Ezért a Kúria 2015-ben a Magyar Közlönyben megjelent döntése értelmében megsemmisítette a rendelkezést.

A Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság több lépést tett az ügy megoldása érdekében. Egyeztető megbeszélést hívtak össze az érintett felekkel, melynek során megállapodtak, hogy az eladósodott illetve nehéz helyzetbe került miskolci családok részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyéni esetkezelést, tanácsadást nyújt.

2015. március 5-én Czibere Károly államtitkár úr és Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony személyesen egyeztettek Kriza Ákos polgármester úrral Miskolcon, és igyekeztek humánusabb és a felzárkózási beavatkozásoknak megfelelő lépéseket javasolni, ill. megállapodni.

Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való együttműködés kereteiről. Számos alkalommal tárgyalt a Szociális Ügyekért és a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság a szeretetszolgálattal, és a helyi roma önkormányzattal is.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015. július 23-án 500.000 Ft bírságot szabott ki a miskolci önkormányzatra és kötelezte az önkormányzatot, hogy az érintetteknek biztosítson megfelelő lakhatási körülményeket, és 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet. Az Önkormányzat felülvizsgálatot kért az EBH döntése ellen és a határozat felfüggesztését kérte. A bíróság helyben hagyta az EBH határozatát, így az Önkormányzatnak egy olyan intézkedési tervet kellett benyújtania, amely a számozott utca volt lakói számára és a még kiköltözés előtt állók számára is megfelelő lakhatást biztosít.

Az EMMI munkatársai javasolták Miskolc Város Polgármesterének – a szükséges intézkedések megfelelő előkészítése érdekében – egy munkacsoport felállítását, melybe a Szociális Ügyekért és a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság is delegált szakértőt. Polgármester úr a minisztérium javaslatát elfogadta. 2016. február 4-én a munkacsoport megtartotta első ülését. A munkacsoport feladata nemcsak a helyzetfelmérés, hanem a helyszínen tapasztaltak alapján intézkedési terv előkészítése is volt, mely tartalmazza a jövőbeni beavatkozási területeket. Ez az intézkedési terv az alapja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiának és további kormányzati intézkedéseknek.

Az intézkedési terv egyik leglényegesebb eleme a Szociális Lakásügynökség kialakítása volt. Ennek keretében egy év alatt 30 szociális bérlakás kerül bevonásra. Az ügynökségnek a kezelője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Akik ma is jelen vannak a számozott utcák lakóinak megsegítésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezte 2016 októberében munkacsoport összehívását. A megbeszélésen elhangzott, hogy novemberben elkezdődik a DVTK stadion építése. Miskolc Megyei Jogú Város által megpályázott rehabilitációs TOP programokban bevonják a Vasgyár környékét, a számozott utcákat, Lyukóvölgyet. Itt orvosi rendelőt és óvodát is terveznek építeni a továbbiakban.

Megvalósult az, amelyet Czibere Károly államtitkár úr és Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony kértek (elkészült az intézkedési terv, MMSZ közreműködésével megoldották a rászorulók lakhatását) az első munkacsoporti ülésen. Az épülő stadion miatt lebontandó területen minden családdal személyesen egyeztetnek és keresnek számukra megfelelő lakhatási megoldást.