Szakmai segítséget kaptak a megyei önkormányzatok munkatársai a HEP-el kapcsolatban a székesfehérvári fórumon

2018 első felében országosan megkezdődött az „EFOP-1.6.3-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás nyertes projektjeinek megvalósítása. Ezek célja, hogy a hazai felzárkózáspolitika célkitűzései, a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában megfogalmazott szemlélet és alapelvek, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok az ország különböző részein egyaránt hatékonyan érvényesüljenek.
A legfontosabb a megyei szintű szakmai koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának támogatása. Ennek eléréséhez szükség van megyei szinten felzárkózási szakemberek jelenlétére, kapacitás- és szervezetfejlesztésre, Megyei Felzárkózási Fórumok létrehozására, valamint – a Fórumok kimeneteként – szolgáltatás hiányok, szolgáltatási utak feltérképezésére és – az azonosított hiányokra – megoldási javaslatok megfogalmazására. A konstrukció kedvezményezettjei a konvergencia régiókban működő megyék.
A megvalósuló EFOP-1.6.3-17 projektek keretében a felhívás szerint évente két alkalommal országos szakmai nap kerül megszervezésre, amelyen a projektekben közreműködő felzárkózási munkatársak (konzorciumi pályázás esetén az instruktorok is) részvétele kötelező.
Az első országos szakmai napot 2018. október 16-án tartották Székesfehérvárott. Az eseményen valamennyi – a programban részt vevő 18 – megyei önkormányzat képviseltette magát. A szakmai nap házigazdája az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős háttérintézménye, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság volt.
Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, valamint Pájer László főosztályvezető úr is köszöntötte a megjelent szakembereket.
A szakmai nap első felében a megyei önkormányzat dolgozói segítséget, szakmai tanácsokat kaptak a felhívásban elvárt Szolgáltatási Út Térkép és Megyei Esélyteremtő Paktum elkészítéséhez, továbbá visszajelzést a 2018-ban megszervezett Felzárkózási Fórumokkal kapcsolatosan.
A délutáni programban workshopok keretében tárgyalhatták meg a projekt végrehajtása során felmerült problémákat.