Pályázati döntések – a Belügyminisztérium támogatja a Nemzetiségi Ösztöndíj Program, a Biztos Kezdet Gyerekházak Program és a Tanoda Program megvalósulását

(frissítve)

A Belügyminisztérium támogatást nyújt a hátrányos helyzetben élők megsegítésére, a Nemzetiségi Ösztöndíj Program, a Biztos Kezdet Gyerekházak Program és a Tanoda Program megvalósulásához.

Megjelentek a hátrányos helyzetű tanulók, és családok támogatását segítő pályázatok döntései a Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság internetes honlapján.

A társadalmi felzárkózásért felelős szakterület egyik alapvető feladatának tekinti a fiatalok, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, diákok támogatását, felzárkózását. 2019-es évet megelőzően a Magyarországon élő, valamennyi, 13 nemzetiség – köztük a romák – számára együttesen került meghirdetésre tanulmányi ösztöndíjpályázat, illetve annak a szabályozása is egy rendeletben történt.  Az ösztöndíj elnyeréséhez a pályázatot a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága írta ki. Összesen 3-4 fő roma tanuló részesült ily módon támogatásban. A 2019/2020. tanévtől a cigány nemzetiségi tanulóknak szóló pályázatok szabályozása önálló BM rendeletben történt meg. A pályázat kiírója a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.

Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményű roma/cigány nemzetiségű tanulókat és motiválja őket abban, hogy a sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak. Az ösztöndíjprogram célcsoportja az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű roma/cigány középiskolai tanulók. A pályázaton az a roma/cigány nemzetiségű tanuló vehet részt, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén 4,00 tanulmányi átlagot elérte.

2021/2022. tanévben összesen 22.200.000 forint keret áll rendelkezésre. A 2020/2021. tanév I. félévében 5.550.000 forintos összegből 30 fő roma/cigány tanuló ösztöndíj támogatása valósulhat meg.

A 2020/2021-es tanévben az alábbi 6 intézményben 30 diák kap ösztöndíjat.

  1. A Tan kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola (Komló- Alsószentmárton): 6 fő
  2. Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola (Szirák): 5 fő
  3. Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény (Budapest: 2 fő
  4. Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Pécs): 12 fő
  5. Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium: 2 fő
  6. Ámbédkar Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium: 3 fő

Útravaló Ösztöndíjprogramról a 2020/2021. tanévre

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020. szeptember 3. napján nyílt pályázatokat hirdetett a 2020/2021. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram négy alprogramjában való részvételre (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a diplomához).

Az ösztöndíjprogram jogszabályi alapját és kereteit az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet biztosítja. A tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be a programba. Az ösztöndíj mértéke azonban teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi eredménytől.

A program általános célja a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási esélyek és lehetőségek megerősítése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (köztük roma) tanulók részére. Az ösztöndíjak a tanulmányi eredmény függvényében sávosan változnak, minél jobb a tanulmányi eredmény, annál magasabb az ösztöndíj összege.

Összefoglaló táblázat – a 2020/2021. tanévben támogatott tanulók létszámáról és a támogatás keretösszegéről az egyes alprogramok vonatkozásában

Alprogram megnevezése Keretösszeg

(Ft)

Támogatott pályázók létszáma (fő) Roma/cigány tanulók támogatott létszáma (fő)
Út a középiskolába 910.905.000 4029 3684 (91%)
Út az érettségihez 768.370.000 3103 2224 (72%)
Út a szakmához 659.910.000 2900 2437 (84%)
Út a diplomához 218.567.988 507 170 (36%)
Összesen: 2.557.752.988 Ft 10 539 fő

A 2020/2021. tanévben – a 4 alprogramban összesen – az őszi és tavaszi félévekre vonatkozóan 10 539 fő hátrányos helyzetű tanuló és hallgató támogatása valósul meg, melynek keretösszege összesen 2.557.752.988 Ft.

A támogatás mértéke az Út a középiskolába, Út az érettségihez, és Út a szakmához alprogramok esetében:

  1. Mentor – 11.000 Ft/tanuló/hó (mentori díj jogcímen).
  2. Tanuló – 9.000-20-000 Ft/tanuló/hó (ösztöndíj támogatás, amely összeg függ a tanuló tanulmányi eredményétől).

Az Út a diplomához alprogramban a támogatás mértéke:

  1. Ösztöndíj támogatási komponens esetén: 150.000 Ft/félév.
  2. Önköltség támogatási komponens esetén: a hallgató önköltsége mértékének maximum 95%-a, minimum 225.000 Ft, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget.

Pályázati döntés született a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozására vonatkozóan is a 2021. január 01 – 2023. december 31. közötti időszakra.

A Biztos Kezdet Gyerekházak részére a 2021. január 01-től 2023. december 31-ig tartó finanszírozási időszakra egy általános támogatásra jogosító pályázat került kiírásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság oldalán, a rendelkezésére álló keretösszeg 842.300.000 Ft, melynek forrását Magyarország 2021. évi központi költségvetése biztosítja. Az elnyerhető, vissza nem térítendő költségvetési támogatás mértéke 2021. évre Gyerekházanként 7.836.115 Ft/év.

147 pályázat került benyújtásra határidőben, melyek közül a Belügyminisztérium döntése alapján 2020. november 24-én – a rendelkezésre álló keretösszegre való tekintettel – összesen 107 Gyerekház támogatása válik lehetővé. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság elektronikus úton értesíti a pályázókat. A 2019. december 31-i KSH adatok alapján a központi költségvetésből finanszírozott Gyerekház rendszeres gondozásába került gyermek száma több mint 2200 fő.

Biztos Kezdet Gyerekházak

Döntés Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj pályázat vonatkozásában

Pályázati döntés született a Tanodák finanszírozására vonatkozóan is a 2021. január 01 – 2023. december 31. közötti időszakra. A társadalmi felzárkózási szakterület hazai támogatásúvá tette  a Tanodákat, működésükhöz a támogatást folyamatosan biztosítja. Az idei évtől már három éves támogatási ciklusba gondolkodhatnak az általános iskolás gyerekek segítői, a Tanodák.

A Tanodák részére a 2021. január 01-től 2023. december 31-ig tartó finanszírozási időszakra egy általános támogatásra jogosító pályázat került kiírásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság oldalán, a rendelkezésére álló keretösszeg 2.416.200.000 Ft, amelynek forrását Magyarország 2021. évi központi költségvetése biztosítja. Az elnyerhető, vissza nem térítendő költségvetési támogatásra 267 pályázat került benyújtásra határidőben, melyek közül a Belügyminisztérium döntése alapján – a rendelkezésre álló keretösszegre való tekintettel – összesen 183 Tanoda támogatása válik lehetővé. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság elektronikus úton értesíti a pályázókat. A 2019. december 31-i KSH adatok alapján a központi költségvetésből finanszírozott Tanodák rendszeres gondozásában részesülő tanulók száma több mint 5 500 fő volt, akikkel 584 szakember foglalkozott.

Gratulálunk a győztes pályázóknak!