November 5. – A romani nyelv nemzetközi napja/ 5-to Novembro – Maskarthemutno Dives palal e Romani Shib

Becsüljük meg nyelvi kincseinket, köztük a romani nyelvet is

Sako bers pe 5-to Novembro, e Europake Roma parikerel palal e Maskarutni Romani Shib. Kadi Romani shib si e shib le intrego Romengi, kon pe kadi phuv beshen, jekh shib ingerdi thaj nakhavdi katar jekh generácia kaj aver, shel bersendar trujal vakerdi shib.

Losaren, thaj len sama, pe shib, thaj pe kultúra.

T’aven baxtale,
Minden évben november 5-én az európai romák a romani nyelv nemzetközi napját ünneplik.
A romani nyelv az indoeurópai nyelvek családjához tartozik, több dialektusból áll, szerte a világon generációról generációra szájhagyomány útján őrizték és adták tovább az utódoknak, így maradt fenn évszázadokon át.

Előfordul, hogy kombináltan beszélik a romani nyelvet a letelepedett ország hivatalos nyelvével, egyes nyelvészek szerint nyelvtanilag és szókincsét tekintve hasonlóságot mutat a hindi nyelvvel. Minden dialektus magánhangzói és mássalhangzói alapvetően szanszkrit eredetűek, amely egy ősi dél-ázsiai nyelv.

A romani nyelvet Európában a romák 40 százaléka, hozzávetőleg 4-6 millió ember beszéli, Európa egyik legnagyobb létszámú nyelvi kisebbségét alkotva. Tagadhatatlan, hogy a romani nyelv az identitás és a közös kulturális örökségnek meghatározó része a különböző európai roma közösségekben.
Európában 1971-ben az első Roma Világkongresszus idején ismerték el hivatalosan a romani nyelvet a roma nép nyelveként. Ez alapozta meg a későbbiekben a területre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásokat, többek között az Európai Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának megalkotását is.
Világviszonylatban az UNESCO 2015-ben egyhangúlag szavazta meg a világnap megtartásáról a Horvátország által beterjesztett javaslatot, amelyhez Magyarország társszerzőként csatlakozott. A döntés felhívta a figyelmet arra, hogy a kultúra megőrzéséhez a nyelv mennyire fontos.
Az Európai Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája a védendő nyelvek között ismeri el és támogatja a romani nyelv európai szintű elismerését, valamint az oktatási rendszeren belüli népszerűsítését, beszédben és írásban, a köz- és a magánéletben való használatát. Hazánkban 2018-ban került sor a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája kötelezettségvállalásainak a romani és beás nyelvekre való kiterjesztésére.

Magyarországon élő romák 3 nagy csoportja ismert: a romani nyelvet beszélők, a beás (óromán) nyelvet beszélők és az un. romungrok, akik magyar nyelvet beszélnek.

A roma értelmiség következetes erőfeszítéseinek eredményeként a romani nyelv ma már több európai ország, így a hazai köznevelés tananyagában is szerepel.  A nemzetiségi népismeret és a romani és a beás nemzetiségi nyelvoktatás része a magyar köznevelés rendszerének.

A köznevelési adatok alapján jelenleg 953 fő romani és 493 fő beás nyelvű gyermeket tanítanak 4 óvodában, 17 általános és középiskolában. A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása és a hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatása érdekében a felsőfokú képzésben választható romológia, romológia tanár szak, továbbá romani és beás nyelv és kultúra tanára, valamint roma/beás nyelv és népismeret tantárgy specializáció.

A két nyelv (a romani és a beás) megőrzésére, fejlesztésére és használatának elősegítésére a klasszikus nemzetiségi jogok érvényesülését elősegítő oktatás, kultúra, nyelvi értékek, hagyományok támogatására költségvetési források állnak rendelkezésre.

Ilyen a roma kulturális értékek felkutatásának, megőrzésének és fejlesztésének, a roma nemzetiségi közösség vallási életével, hagyományaival, művészetével kapcsolatos rendezvények, ünnepségek, kiadványok és ezzel kapcsolatos gyermektáborok, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzésének a 2021. évi támogatására meghirdetett Roma nemzetiségi pályázatok, amelyeket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapján található.

Még több információt találnak angolul az Európai Tanács alábbi oldalán:
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Romani_EN.asp

COE portalo
http://www.coe.int/en/web/portal/roma-latest-news

Forrás: Az indoeurópai nyelvcsalád | Orsós Anna (Romológiai Kutatóközpont) Tótfalusi István nyomán