November 20. – A Gyermekek Jogainak Világnapja

A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt 1989. november 20-án New Yorkban fogadta el az Egyesült Nemzetek Szövetségének a Közgyűlése. Azóta november 20-át a Gyermekek Jogainak Világnapjaként tartjuk számon.

Hazánkban az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdették ki a fenti egyezményt.

Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak nemzetközi napját, az Országgyűlés ebben az évben fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, amelybe mindazok a gyermeki jogok bekerültek, melyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról), a jogszabály Preambuluma hivatkozásként meg is jelöli a New Yorkban megkötött nemzetközi egyezményt.

Az Alaptörvény a XVI. cikke deklarálja a gyermekek alapvető jogait:

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

Több másik gyermeki jog – mint a gondoskodáshoz való jog és a taníttatáshoz való jog – szülői kötelezettségként lett szabályozva: „A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.”

A XVIII. cikk rendelkezik a gyermekmunka tilalmáról: ” Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos.”

A Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága a hátrányos helyzetű gyermekek részére nyáron rajzpályázatot hirdetett. A pályázaton a 10 éves Seres Andrea I. helyezést ért el. Alkotását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fulókércsi Jelenlét Pontján készítette. A kép témája: Mi leszek, ha nagy leszek? A válasz a képen: Rendőrnő.