Nő az esély

Program a roma nők helyzetének javítására

A roma nők halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is, mind foglalkozatottásgukat, mind társadalmi helyzetüket tekintve. A felzárkózási stratégia kiemelt „Nő az esély”progmramja a roma nők képzését, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerben való foglalkoztatását valósítja meg. A képzések révén már ezer felett van azoknak a száma, akik szakképesítést szerezve munkát és biztos jövedelmet szereztek.  A program sikerességének egyik oka, hogy épít a nők hagyományos roma kultúrában betöltött szerepeire, a családi élet összefogására és a nevelésre. A program népszerűsége annak is köszönhető, hogy nemcsak a szakképesítést biztosít, hanem a program elvégézését követően munkahelyet is.