Nemzeti Összetartozás Napja – Június 4.

Június 4-én emlékezünk az első világháborút lezáró trianoni békediktátumra. Magyarország 1920. június 4-én írta alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában a békeszerződést, mely során az ország területe kétharmadával lecsökkent.

Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott, amely nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 20 913 km2 került, Horvátországgal együtt 62 ezer. Csehszlovákia 61 661 km2-rel, Ausztria 3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km2-t, Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t kapott.

Az ország akkori népessége öt, a mai állapot szerint nyolc államba került át, vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek jelentős része is:

  • 300 ezer fő került Ausztriához,
  • 3,5 millió fő Csehszlovákiához,
  • 5,3 millió fő Romániához,
  • 4,1 millió fő Jugoszláviához.

Az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt a mai Magyarország területén.

A Nemzeti Összetartozás Napját az 2010. évi XLV. törvénnyel iktatta törvénybe a magyar Országgyűlés, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazattal fogadtak el.

A trianoni trauma óta eltelt idő alatt jelentős volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, az elszakított nemzetrészek eltérő irányba kezdtek fejlődni, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt.