Megjelent a MaHolnap első száma

A társadalmi felzárkózás közös felelősség

Ha a társadalmi felzárkózást társadalmi mobilitásként határozzuk meg, akkor fontos, hogy emlékeztessünk a mobilitás fogalmára, amely egyéni és csoportos mozgás a különböző társadalmi és gazdasági pozíciók között. Úgy véljük, hogy a társadalom közös felelőssége, hogy mindenkinek biztosítsuk a társadalmi felzárkózás lehetőségét. A sikeres társadalmi felzárkózás hatással van a szegénység csökkentésére, a szegénységben élő romák és nem romák sorsának előnyös alakulására, reményteli életkilátás megteremtésére olyan vidéken, ahol eddig legfeljebb a reménytelenséget ismerték. Mindebben természetesen ott rejlik a települési középosztály erősödése is, ami a pozitív változás megmaradásának garanciáját is jelenti.
Ennek az összetett, az emberi erőforrások fejlesztését célzó folyamatnak a támogatásáért született meg az a két EFOP-pályázat is, amely a szegregált élethelyzetek csökkentésének komplex fejlesztési kereteit határozza meg, illetve a lakhatási körülmények javítását jelentő infrastrukturális fejlesztéseket támogatja.
A MaHolnap elnevezésű társadalmi felzárkózási szemle elindítása azért is fontos, mert kapcsolódik ahhoz az elvhez, hogy a társadalmi felzárkózás közös nemzeti ügyünk és megerősíti azt, hogy az érintettek értékei, erőforrásai az országnak. Legyenek ismertek a bíztató jó példák, mert ez az egyik legfontosabb üzenet a jövőre nézve. Persze nemcsak elérni kell egy eredményt, hanem meg is kell tartani. A folyóirat disszeminációs eszközként fontos szerepet tölthet be a fenntarthatóság támogatásában is.
A szemle segíthet abban, hogy amikor megtalálják a jó példákat, közösen bátorítsák, támogassák a munkát, adják tovább a tudást, ezzel többen megismerhetik az eredményeket. Összességében így a siker kulcsa a konzultáció, a párbeszéd.
A Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság által gesztorált Felzárkózási Szemle is hozzájárul ahhoz, hogy többen elfogadják a felzárkózási munka létjogosultságát, és látva az eredményeket, remélhetőleg mind többen csatlakoznak ehhez a közösség egészét érintő település és közösségépítő folyamathoz.
Langerné Victor Katalin, az EMMI
társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára

MaHolnap 1. szám 2018/II. félév