Magyar Nemzeti Roma Platform Nyírmihálydiban

A roma közösségek felzárkózásának lehetőségeiről tartottak konferenciát a nyírségi községben. Ez volt a Roma Nemzeti Platform konzultáció-sorozat újabb állomása.

Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára beszámolt az elmúlt évek sikeresen működő projektjeiről. Ilyen például a Roma Nemzeti Platform vagy a „Bari Shej – A roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése” elnevezésű program.  A helyettes államtitkár asszony hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában megfogalmazott célokat ne csak az állami cselekvés központi eszközeivel szolgáljuk, hanem vonjuk be a különböző szintű területi szereplőket is (elsősorban romákat, valamint a megyék, járások, települések képviselőit) a megvalósításba, a teendőkről való párbeszédbe, sőt az eredmények és kudarcok értékelésébe.
A település polgármestere, Vincze István azt mondta, hogy a községben elkészült a „híd” a roma és nem roma lakók közötti. A nyírmihálydi együttműködés ma már példaértékű.
A konferencián Kiss Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai munkatársa a ”Felzárkózó települések” hosszú távú fejlesztési programjáról beszélt, illetve a résztvevők ellátogathattak a „Jelenlét Pontba” is.
A helyi jó gyakorlatok kapcsán Erősné Balogh Szilvia szakmai vezető mutatta be a nagyecsedi Bari Shej programot.  Elmondta, hogy a projekt sikeresen zárult, a roma lányok többsége leérettségizett vagy szakmát szerzett.  A Bari Shej pályázat célja, hogy minél több – 10-18 év közötti – hátrányos helyzetű roma lány végezze el az iskolát, s így jelentősen csökkenjen az iskolai lemorzsolódás.  Nagyecseden, a projektbe bevont tanulóknak olyan programokat és egyéni fejlesztéseket biztosítottak, amelyekkel magabiztosabbak, motiváltabbak lettek mind az iskolában, mind pedig a magánéletben.
Ezt követően – Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony vezetésével – szakmai konzultációt tartottak a társadalmi felzárkózással kapcsolatos kérdésekről, javaslatokról és tapasztalatokról.