Kedden ülésezett a Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoport

2021. április 14-én ismét ülésezett az Emberi Jogi Kerekasztal keretein belül működtetett  Romaügyekért Felelős Tematikus Munkacsoportja, amelyre a járványhelyzetre való tekintettel videokonferencia keretében került sor.

A Kormány kilenc évvel ezelőtt, 2012. februári határozatában (1039/2012 (II. 22.) Korm. határozat) rendelkezett az Emberi Jogi Munkacsoport létrehozásáról, melynek fő feladata, hogy figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon, konzultációt folytasson a civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, valamint alkotmányos szervekkel, emellett pedig elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

Figyelemmel kíséri továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (Universal Periodic Review – UPR) Munkacsoportjának Magyarország vonatkozásában tett és általa elfogadott, valamint részben elfogadott ajánlások végrehajtását.

A korábbi ügyrend nem határozta meg az ülésezés gyakoriságát, azonban a 2014-2018-as kormányzati ciklusban a Munkacsoport tagjai a téma fontossága és az emberi jogi kérdések sokrétűsége miatt úgy döntöttek, hogy évente kétszer ülésezzen a Munkacsoport.

A Munkacsoport 2012-es alakuló ülésén döntött az Emberi Jogi Kerekasztal létrehozásáról, amelynek jelenleg 76 civil szervezet a tagja, valamint további 46 civil és szakmai szervezet vesz részt meghívottként a tematikus munkacsoportok munkájában, amelyek külön-külön hivatottak foglalkozni a sérülékeny társadalmi csoportok jogi, gyakorlati problémáival, valamint szakpolitikai javaslataival.

Az Emberi Jogi Munkacsoport tagjai fontos feladatuknak tartják a konstruktív párbeszéd kialakítását a civil szervezetek képviselőivel, amely az elkövetkezendő években is kiemelt szempontként határozza meg a Munkacsoport tevékenységét.

A Tematikus Munkacsoport szerdai ülésén – amely online formában zajlott -, mind a civil, mind az állami szféra képviselői képviseltették magukat, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Langerné Victor Katalin elnökölt.

A Tematikus Munkacsoportnak jelenleg 23 civil tagja van, ügyrendje szerint évente három alkalommal, ebből két ízben vidéki helyszínen ülésezik, 2013 óta összesen húsz alkalommal ülésezett.

A munkacsoportülésen megtárgyalták az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (Universal Periodic Review – UPR) Munkacsoportjának Magyarország vonatkozásában tett és általa elfogadott, valamint részben elfogadott ajánlásait, az Európai Tanács írásos ajánlását az Európai Roma Keretstratégiáról és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia összhangjáról, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság háttérintézmény munkáját mutatták be.