Gyermekjólét

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) intézkedési terve 12, a gyermekek jól-létét szolgáló intézkedést tartalmaz, melyek a családi és a munkahelyi feladatok összeegyeztetését, a gyermekétkeztetés kiterjesztését, a kora gyermekkori intervenció megerősítését, a veszélyeztetettség megelőzősét és a már veszélyeztetett gyermekek nagyobb biztonságát, a szülői felelősség megerősítését, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei javítását, a Biztos Kezdet Gyerekházak és a hozzájuk kötődő szolgáltatások elterjesztését és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatásai kiterjesztését szolgálják.

  • A 23 leghátrányosabb helyzetű kistérségben elindított Gyermekesély progam lehetőséget biztosít a nehéz helyzetű gyermekes családok helyzetének javítására, és a gyerekek esélyeinek növelésére a helyi szolgáltatások és együttműködések fejlesztése révén. A  Gyerekesély program  egyik legfontosabb hozadéka a szemléletváltozás: a gyerekekkel, családokkal  dolgozó  helyi megvalósítók  többségének  mély elköteleződése, számos  helyi döntéshozónak a program  céljaival kapcsolatos  pozitív attitűdje,  a gyermekjóléti  ellátás támogató jellegének erősödése és a helyi aktivitások növekvő száma. A 2007-2013 uniós támogatási időszakban a programokban több mint 80 ezer gyerek és fiatal vett részt.

2016-tól a programot folytatjuk és újabb területekre terjesztjük ki. Az új forrrások lehetővé teszik egy fenntartható modell megvalósítását, melynek középpontjában a család- és gyermekjóléti szolgáltatások állnak.

  • A Biztos Kezdet Gyerekházak célja, hogy a mélyszegénységben élő, többségében roma származású, súlyos szocializációs hiányokkal küzdő kisgyerekek  – a szülők  bevonásával  – a későbbi fejlődésük szempontjából  legfontosabb korai életszakaszban (csecsemőkortól óvodáskorig) segítséget kapjanak  a készségeik  és képességeik  kibontakoztatásához, amely elengedhetetlenül szükséges későbbi óvodai beilleszkedésükhöz és iskolai sikerességükhöz. A program keretében a szülő – a gyermeke jelenlétében – megtanulja,  mit kell tennie  gyermeke  egészséges fejlődéséért, és  emellett  segítséget kap önálló életvezetési kompetenciáinak megerősítéséhez is. A 2003-ban modellkísérlettel induló program a 2007-2013 uniós időszakban gyorsult fel. Jelenleg 112 Gyerekház működik, melyek a központi költésgvetésből részesülnek működési támogatásban, ezáltal biztosítva a szolgáltatás hosszú távú fennmaradását. 2015-ben 2057 fő volt, közülük 1535 hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek volt. A Biztos Kezdet Gyerekházak mára fenntarthatóvá váltak, a 2016-ban megjelent uniós pályázat révén pedig újabb 50 Gyerekházzal bővítjük a rendszert.
  • Kötelező óvodába járás életkori változása

Az óvodai nevelés, az iskolára való felkészítés az első lépcsőfok a későbbi iskolai lemorzsolódás megakadályozásában. Az intézményes  nevelés „első bástyájaként” kiemelt szerepet tölt be a szülők hozzáállásának formálásában is. A hátrányos  helyzetű gyerekek 3 éves korban történő óvodai ellátásának kiszélesítése alapvető cél. 2015. szeptember elsejétől  – a korábbi öt helyett  – három éves kortól kötelező  az óvodába járás.Ennek érdekében a regionális operatív programok keretében támogatott pályázatok  összesített adatai alapján 5 439 férőhely létesült  az utóbbi években.

  • Ingyenes étkeztetés kiterjesztése

A  gyermekétkeztetés bővítése,  a kedvezményezett kör kiterjesztése az egész  életre  kiható gyermekkori fejlődési rendellenességek legfontosabb okait jelentősen  csökkentik épp a legveszélyeztetettebbek körében. Az ingyenes óvodai étkezés  kiterjesztésével – napi négyszeri étkezés,  ebédre meleg étel biztosításával  – nemcsak  azok a rászoruló  gyerekek  vehetik igénybe ingyenesen  az óvodai étkezést, akik már korábban is rendelkeztek kedvezménnyel, hanem a gyerekek túlnyomó része. Ennek az intézkedésnek kiemelt jelentősége van a gyermekek  – társadalmi  különbségekből adódó  – fejlődési hátrányainak  kiegyenlítésében.[/vc_column_text][vc_btn title=”Vissza” color=”primary” link=”url:http%3A%2F%2Fromagov.settings.hu%2Ffelzarkozas%2F|||”][/vc_column][/vc_row]