Gyerekházak Országos Találkozója

Újra megrendezésre került a Gyerekházak Országos Találkozója, immár negyedik alkalommal, mely Pusztadobos és a Kastélykerti Gyerekház szervezésében zajlott augusztus 29-én.

Langerné Victor Katalin Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár Asszony köszöntötte a találkozó résztvevőit. Ismételten Pusztadobos ad helyet a Gyerekházak országos találkozójának. A korszerű gyermekjóléti szolgáltatásszervezés ma már elképzelhetetlen hálózatban történő gondolkodás nélkül. Ezek az együtt gondolkodások elengedhetetlenek, mind az ágazati fejlesztési koncepciók tervezéséhez, fejlesztéséhez, mind a napi munkában történő sikeresebb érvényesüléséhez. Ez az innovatív kezdeményezés a tökéletes példa arra, hogy minden egyes szereplő bevonására szükség van ahhoz, hogy a felzárkózási stratégia és annak nyomán indult felzárkózási fejlesztések sikeresek, eredményesek legyenek.

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság célja ugyanez, csak más keretek között dolgozunk. Az államtitkárságunk elsősorban célzott programok tervezésével és megvalósításával járul hozzá a hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók oktatási és így munkaerő-piaci boldogulását támogató folyamatokhoz. Ezek a programjaink a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseinek megfelelően a születéstől egészen a diplomaszerzésig tartó időszakot fedik le. A program egyik kiemelt eleme a tudatos előre gondolkodás: 10 évre szóló gyerek- és ifjúsági stratégia készül 31 a gyermekek szempontjából leghátrányosabb helyzetű térségben a gyerekek helyzetének érdemi javítása érdekében.

A Biztos Kezdet Gyermekházak az óvodáskor alatti gyermekek optimális fejlődését és így köznevelési rendszerben való sikerességét készítik elő, alapozzák meg. A program a gyermekek fejlesztését úgy valósítja meg, hogy közben a szülő is jelen van, így segítséget kap abban, hogyan tud ő is még inkább hozzájárulni gyermeke fejlődéshez és képességei kibontakoztatásához.