December 18. – a Nemzetiségek Napja: a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat elnyert tanulók köszöntése

December 18. a kisebbségek és a nemzetiségek világnapja.

1992-ben az Egyesült Nemzetek Szövetsége – a Közgyűlés 47/135. számú határozatával – elfogadta a Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozatot, ezért 1995-ben a magyar kormány december 18-át nyilvánította a kisebbségek napjává. Ezen a napon adták át a Kisebbségekért díjat.

2012-ben a magyar Országgyűlés december 18-át a Nemzetiségek napjává nyilvánította.

A Nemzetiségek napján kerül átadásra a Nemzetiségekért díj, amelyet a nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és határon túli személyek és szervezetek kaphatnak meg. Magyarországon 13 törvényben elismert nemzetiség él, ezek közül 12 nemzeti kisebbség, illetve 1 etnikai kisebbség, a cigányság. Ezek a népcsoportok a történelmi kisebbségek, amelyek minimum egy évszázada itt tartózkodnak Magyarország területén.

Magyarország nemzetiségei a bolgárok, a cigányok, a görögök, a horvátok, a lengyelek, a németek, az örmények, a románok, a ruszinok, a szerbek, a szlovákok, a szlovének és az ukránok.

Bár a törvény által elismert nemzetiségeken kívül jelentős új nemzeti kisebbségek is létezik Magyarországon, ezek ma még nem teljesítik a nemzetiséggé nyilvánítás feltételeit. Közéjük tartoznak a Magyarországon élő oroszok, arabok, kínaiak, kurdok, valamint egyes afrikai közösségek. Pénteken a Nemzetiségek Napja alkalmából a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat elnyert tanulókat köszöntötte – online formában rendezett köszöntő ünnepségen – Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára, Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló és Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője. Ez az ösztöndíj a roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató, vagy roma kulturális népismereti oktatást nyújtó, illetve érettségire, annak megszerzésére irányuló képzést szervező iskolák tanulói részére biztosít támogatást. 30 tanuló 30.000 Ft ösztöndíjban részesül havonta.

Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára köszöntő beszédében kifejtette, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben nem kap akkora hangsúlyt az esemény, mint amekkorát érdemelne. Hiszen rendkívül fontos nap az ország életében a nemzetiségek napja. Hazánkban a legnagyobb lélekszámú nemzetiség a roma népcsoport, amely ezért kiemelt figyelmet kap.

A helyettes államtitkár kiemelte: ez az ösztöndíj több, mint egy átlagos tanulmányi ösztöndíj. Ez nemcsak a kiváló tanulmányi eredményekről szól. Sokkal nagyobb felelősséget és emellett lehetőséget is jelent. Azok a diákok kerültek a kiválasztottak, a díjazottak közé, akik nagyon magas színvonalon képviselik a saját nemzetiségüket. Az elvárás is ez velük szemben: képviseljék továbbra is ugyanolyan magas szinten a saját nemzetiségüket. Alaptörvény államalkotó tényezőként beszél a nemzetiségekről. Langerné Victor Katalin hangsúlyozta: nem kophat ki a nemzetiségek nyelve, nem tűnhetnek el a szokásaik, a hitük, a hitviláguk.

De az, hogy megmaradhassanak, fennmaradhassanak, az magán a nemzetiségeken múlik. Magyarország ajándékként tekint arra, hogy a roma nemzetiséggel együtt élhet. A nemzetiségekhez nem tartozók a „terepet” tudják biztosítani a fennmaradáshoz, ezért elengedhetetlen, hogy a nemzetiségek maguk időt fordítsanak a saját nemzetiségük megismerésére, kulturális örökségük büszke megőrzésére.

A helyettes államtitkár gratulált az ösztöndíjat elnyerő diákoknak kiemelve, hogy a középiskolában 4,00 feletti tanulmányi átlag elérése nem lehet a véletlen műve, az nagy teljesítmény. A szakállamtitkár ugyanazzal a jókívánsággal zárta szavait, mint a tavalyi évben: „álmodjanak nagyot, és váltsák valóra álmaikat”!

Farka Félix köszöntő beszédében elmondta, külön öröm számára, hogy a jó eredményeiknek köszönhetően pénzadományban részesülhetnek roma diákok. A nemzetiségek az Alaptörvény részei, államalkotó tényezők. A szószóló nagy örömére szolgál, hogy a magyar kormánynak fontosak a nemzetiségek, különösen a romák: ezáltal, kormányzati segítséggel könnyebben valósulhat meg a felzárkózás. Farkas Félix kijelentette, a díjazottak példaként szolgálnak nemcsak a romák, hanem valamennyi tanuló számára. Jótanácsként a szószóló azt javasolta a díjazottaknak, hogy ne adják fel soha az álmaikat, mindig legyen egy céljuk, amit el akarnak érni, amellett tartsanak ki. Farkas Félix köszönetet mondott a pedagógusoknak is a befektetett munkájukért, amivel segítik a diákokat, valamint a szülőknek is, akik a háttérben ott vannak  támogatásként.

Sztojka Attila főigazgató ünnepi beszédében kifejtette, hogy a nemzetiségek által közvetített értékek, hagyományok és szokások – amelyek Magyarországon kialakultak, és nemzetiségi jogként is érvényesülnek -, fontosak és meg kell őket tartani. A mai nap a nemzetiségek, és a roma nemzetiségek fontos napja. Régen kisebbségek napjaként tartották számon, 2012 óta lett a nemzetiségek napja. Ez az a nap, a nemzetiségek, köztük a roma nemzetiség napja, amely rávilágít a szokásaikra, kulturális hagyományaikra. A főigazgató hangsúlyozta, hogy már nem csak egy kisebbségről, hanem nemzetiségről beszélünk, egy nemzet részéről.

Ezt az ösztöndíjat a tehetséges magyarországi roma diákok érdemelték ki a tanulmányi eredményeiknek köszönhetően. Akkor beszélhetünk valódi esélyteremtésről, valódi, erős változásokról, ha erős identitásra tudunk építeni. A roma nemzetiségi oktatás is egy erős identitást szeretne a díjazott diákokban kiépíteni, megerősíteni őket, hogy az otthonról hozott szokások, értékek mentén kibontakozhasson a bennük rejlő tehetség. A kultúrát, a nyelvet, a szokásokat ápolva példaképpé válhassanak. Nemcsak a romák körében, hanem a minden tanuló szemében.

Gratulálunk az ösztöndíjat elnyert diákoknak!