Bemutatkozás

Megújult honlapunkon folyamatosan nyomon követhetővé tesszük a felzárkózás politika új lépéseit és elért eredményeit, bemutatva és az elmúlt években végbe ment szemléletváltást, az eltelt idő alatt született programokat és jó gyakorlatokat, melyek példaértékűek és elismerésre érdemesek.

2019. május 1-től a társadalmi felzárkózás szakmai felügyelete a Belügyminisztérium hatáskörébe került.

Az új típusú felzárkózáspolitika a komplexitásra épül, hiszen csak akkor érhető el a minőségi javulás a hátrányos területeken, ha az oktatási, szociális, egészségügyi, valamint a foglalkoztatási körülményeket egyidejűleg javítjuk és a társadalom peremére szorultak felzárkózása érdekében a tüneti kezelés helyett gyakorlatias, valódi esélyeket teremtünk. Ennek legfőbb területei: a munkaerőpiaci integráció (munkához jutás, foglalkoztathatóság), a lakhatási feltételek javítása valamint az esélyteremtő oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az új típusú felzárkózáspolitika fontos alapelveként fogalmaztuk meg a kölcsönösséget. A kormányzat nemcsak lehetőségeket és anyagi forrásokat kínál, hanem felelős részvételt is elvár partnereitől. Ennek kifejeződése, hogy felzárkózásról és nem felzárkóztatásról beszélünk. Hasonlóképpen lényeges eleme a szemléletváltásnak, hogy nem „cigányügy”-ként kezeljük az adott problémát, hanem össztársadalmi ügyként. Jóllehet a magyar cigányság aránya a társadalom leszakadt rétegében rendkívül magas, korántsem azonosíthatók kizárólag e nemzetiség gondjaiként a problémák; mások is érintettek. Célunk, hogy a felzárkózáspolitika integrálja a szegény családban élő gyermekeket, valamint támogassa a romaügyet és a hátrányos helyzetű térségeket érintő stratégiákat. Bár a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kormányzati feladatokat fogalmaz meg rövid és középtávon, ám az egyházakkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és a roma önkormányzatokkal összehangolt munka a továbbiakban is alapvető fontosságú a hatékony eredmények elérése érdekben. A szegények felemelkedése mindannyiunk gazdagodását hozza. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság tevékenységi köre a következőkre terjed ki: esélyegyenlőség-esélyteremtés és társadalmi felzárkózás, azon belül:
  • mélyszegénység felszámolására és az esélyegyenlőség megteremtésre irányuló szakpolitikák kidolgozása
  • koordinálja a hatáskörébe tartozó, hazai forrásból megvalósuló programok tervezését és végrehajtásuk előkészítését, valamint nyomon követését és értékelését,
  • részt vesz az európai uniós társfinanszírozással és más nemzetközi forrásokból, a Strukturális Alapokból megvalósuló programok előkészítésében, nyomon követésében és értékelésében.


Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetőinek bemutatása

...
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkár
Közoktatási, esélyegyenlőségi szakértő, fejlesztőpedagógus. Hivatásának és személyes ügyének tekinti a szociálisan rászorulók felzárkózását. 5 gyermekes családanya.

...
Szociálpolitikusként és szociális munkásként végzett az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében 1995-ben. PhD fokozatot szerzett szociálpolitika területen 2003-ban.

...
Gyermekesély Főosztály főosztályvezetője
2007 óta foglalkozik a központi közigazgatásban oktatás, gyermekesély, esélyteremtés, társadalmi felzárkózás, hazai és uniós forrásokból finanszírozott pályázatok szakmai támogatásával, koordinációjával.

Felzárkózási Fejlesztések Főosztály, főosztályvezetője

2019. május 14-től koordinálja a helyettes államtitkárság szakmai munkáját.