Beiskolázási körzetek

Magyarországon a köznevelési rendszer a gyerekek társadalmi helyzetét veszi figyelembe. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az általános iskolai felvételi körzetek kijelölését szabályozza. A rendelet célja, hogy az iskolák ne különítsék el a tanulókat származás vagy szociális helyzet alapján. Ezért az általános iskola körzethatárainak meghúzásánál figyelembe kell venni az iskola környezetében élő családok társadalmi-gazdasági státuszát. Az általános iskolai felvételi körzetek szabályozása (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, mely – a szabad iskolaválasztás elvének érvényesítése mellett – az általános iskolai felvételi körzetek kijelölését szabályozza) az iskolai szegregáció megakadályozásához, megelőzéséhez járul hozzá. 2017. január 1-jétől a Tankerületi Központ egyetértési jogot gyakorol a körzethatár kijelölésében.  Ez az a rendelet, mellyel valódi törekvés történik a szegregáció megszűntetése érdekében.