Balázs János díjat alapított az EMMI

Elismerést kaphatnak a társadalmi felzárkózás hiteles képviselői.

A díj a hátrányos helyzetű emberek, közösségek – főleg romák – társadalmi felzárkózásáért, oktatásáért, foglalkoztatásuk elősegítésért, társadalmi beilleszkedésük és megbecsülésük segítéséért végzett magas színvonalú szakmai munkáért, valamint a jövő generációjának példaképet adó, a roma identitás, roma kultúra megőrzéséért, gyarapításáért munkálkodó, a romák és nem romák egymás megismerését, társadalmi párbeszédét támogató, a békés társadalmi együttélést előmozdító kiemelkedő munkáért adományozható.
A díj természetes személyeknek, egyházi vagy civil szervezeteknek adományozható.
A díj átadására a Nemzetközi Roma Nap (április 8.) alkalmából kerül sor.
A díjból évente legfeljebb három adományozható.
A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
A díjhoz pénzjutalom jár.

A díj Balázs Jánosról festőművész és költőről kapta a nevét az életében végzett munkásságára való tekintettel.

“…Én nem azért dolgoztam és még fogok is dolgozni, hogy eredményeim a siker és a hírnév káoszába fulladjanak, hanem azért, hogy ne csak mások örüljenek, de én is boldog legyek. Boldognak lenni nem holmi kicsiség, hanem olyan beláthatatlan szellemi és lelki gazdagság, amelyet látva belevakul az üdvöt kereső szemlélődő…”
Balázs János, Versek, vallomások – Salgótarján, 2002

további információ