Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban Ferkovics József kiállítás nyílt Január 31-én.

Sorsüldözött, botladozó útkereső, otthonteremtő lokálpatrióta. Ferkovics József egy olyan festő, kinek tehetsége határtalan. Cigány festő, aki nem csupán cigány szemmel  lát és fest, hanem egy magát, népét és a világot külső szemmel is látó talentum.

A kiállításon nem csupán festményeit lehet megtekinteni, hanem az életéről, művészetét részletesen bemutató kiadványt is.  A megjelent könyv képzőművészeti album, mely a festőművész elmúlt 10 évének alkotásait mutatja be, mint egy 170-180 képet.

Az album szerkesztési elve szerint négy részre tagolták a könyvet, külön csoportokat képeznek a tematikus sorozatai az alkotónak és megjelenítésre kerültek a tájképei és portréi is.
A tematikus sorozat részét képezi az „Idolok” a „Holokauszt” sorozat és a „Mesterségek” sorozat, illetve a határon túli templomokat bemutató sorozat is, melyet az alkotó fametszés technikával készített.

A KIÁLLÍTÁSON RÉSZTVEVŐ BARÁTOK, SZAKEMBEREK E-KÉPPEN VÉLEKEDTEK A MŰVÉSZRŐL :

„Ő nem keresi magát, nem érzi magát bizonytalannak. Mindig egész, mindig kerek. Bármit is fest, az ember úgy érzi tenünk kell azokért, akik egy kicsit is rosszabb körülmények között élnek, mint mi. Ezért is példakép, mert Ő egy kerek egész.” – Langerné Victor Katalin (Belügyminisztérium, Helyettes Államtitkár)

„Mindent amit nem kapott meg; mindent, ami megilletné. Mindent amit a népe nem kapott meg, azt Ő megfesti.” – Daróczi Ágnes (Romano Instituto, ügyvezető)

„Mindig mindenkinek meglepetést okoz. Ügyesen kipuskázik minden szó alól. Jó szándékú, egyszerűsítő. Nem hagyta magát karakterizálni, mégsem tagadta meg cigányságát.”  –  (Pataki Gábor, művészettörténész)

A művész több külföldi kiállítást is tervez az idei évben Strassburgban és Brüsszelben.

Jövőbeni tervei között szerepel egy új tematikus sorozat megalkotása, a Szombathelyi tusképek, mely a megyében lévő kúriákat fogja megörökíteni.

A kiállítás: 2020. február 28-ig látható az Országos Idegennyelvű Könyvtárban.