Az Európa Tanács Romák és Travellerek csoportja pályázatot írt

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európa Tanács Romák és Travellerek csoportja pályázatot írt ki maximum 144 szakértő kiválasztására.

A felhívás az Európai Bizottság (EB) és az Európa Tanács (ET) „Inkluzív iskolák: változás a roma gyermekek számára (INSCHOOL)” közös projektjének keretében valósul meg, amelynek célja inkluzív nemzeti oktatási politikák, valamint innovatív inkluzív oktatási gyakorlatok kialakításának és végrehajtásának támogatása Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Romániában, Portugáliában és a Szlovák Köztársaságban, összhangban a minőségi inkluzív oktatás európai sztenderdjeivel és elveivel.

A pályázati eljárás célja szolgáltatók kiválasztása, a projekt megvalósításának a hat részt vevő tagállamban és nemzetközi szinten történő támogatása érdekében. A szükséges szakértelem a következő tételekre oszlik:

• 1-6. tétel: Oktatási tanácsadók (országonként legfeljebb 5)

• 7-12. tétel: Trénerek (országonként legfeljebb 8)

• 13-18. tétel: Oktatáspolitikai szakértők (országonként legfeljebb 6)

• 19. tétel: Tematikus szakértők a minőségi és inkluzív oktatásra, valamint a roma felzárkózásra vonatkozóan (összesen legfeljebb 15 fő)

• 20. tétel: Kutatási és adatgyűjtési szakértők (összesen legfeljebb 15)

A részletes információkat (a pályázati fájlt és a kitöltendő kötelezettségvállalási nyilatkozatot) ezen a linken találják meg: https://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education-for-roma-children/-/call-for-tenders-for-the-provision-of-consultancy-services-in-bulgaria-the-czech-republic-hungary-portugal-romania-and-the-slovak-republic-in-the-fram

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. február 15.

Esetleges kérdéseket a pályázati fájlban megadott e-mail címen (cdm@coe.int) lehet feltenni.