Antiszegregációs Kerekasztal

2013 óta működik az Antiszegregációs Kerekasztal, melynek létrehozásával a kormányzat szándéka az volt, hogy hatékony intézkedések szülessenek az évtizedek óta fennálló és erősödő szegregáció felszámolására. Az antiszegregációs kerekasztal tagjait civil szervezetek, egyházi képviselők, minisztériumi és háttérintézmények vezetői alkotják.
2016-tól aktív szerepet vállal a köznevelési szakterület is a kerekasztal üléseken, főként a Klebelsberg Központ átalakulása és a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás

ügyében. Elkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy a leszakadó kistérségek szaktanári ellátottsága hogyan oldható meg hosszútávon. Emellett megállapodtak arról, hogy a Kerekasztal tagoknak negyedévente kiküldik az úgynevezett „Road Map”-et, melyet az üléseken megvitathatnak, illetve az abban foglaltakon kívül egyéb felzárkózási intézkedésekre további javaslatokat tehetnek.
A Road Map az oktatási és a felzárkózási terület által közösen létrehozott cselekvési terv. Ez a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességét támogató beavatkozásokat, illetve az oktatási integráció érdekében tett intézkedéseket foglalja magába. Az intézkedések 5 nagyobb csoportba sorolhatók:
1.) jogszabályi-stratégiai környezet, 2.) tartalmi, módszertani fejlesztések, 3.) pedagógus-képzés és ellátottság, 4.) intézményrendszer 5.) társadalmi egyeztetés.
Az ülések között a tagok javaslatot tehetnek a következő alkalommal megtárgyalásra kerülő témákkal kapcsolatban, emellett folyamatosan tájékoztatást kapnak a minisztérium által kiírt pályázatokról.
A kerekasztal tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy az Antiszegregációs Kerekasztaltól távozott két szakértő. Az Antiszegregációs Kerekasztal és az ott folyó munka ahhoz segít hozzá, hogy ne elkülönült és szembenálló táborok véleménycsatájáról szóljon a társadalmi integráció ügye, hanem közös megoldáskeresésről. A kormány hosszú távú megoldásokat keres, melyben partnerként tekint az érintettekre, így a fenntartókra, az iskolákra, az önkormányzatokra, a nemzetiségi szervezetekre, a civilekre és az egyházakra is. A Kerekasztalon továbbra is lehetősége van minden a felzárkózásért, a szegényekért, romákért elkötelezett civileknek építő kritikát megfogalmazni.
Az Antiszegregációs Kerekasztal azzal a konkrét céllal alakult, hogy a kormányzati és a civil szakmai szereplők által egy olyan közösen készített, megegyezésen alapuló dokumentumot hozzon létre, amely közös javaslatokat fogalmaz meg az oktatási szegregáció megszűntetésének lehetőségeire.