A Telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia 2014 – 2020

A komplex telepprogramokhoz kapcsolódó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó lakhatási stratégia (továbbiakban: stratégia) kompetenciaterülete döntően az elmaradott településrészek, szegregált lakókörülmények javítására terjed ki, azaz a legfontosabb megállapítások és beavatkozási javaslatok is erről a területről várhatók.

Az egyéb ajánlások elsősorban a lakhatási marginalizáció újratermelődését megakadályozó, preventív eszközöknek feleltethetők meg. Ezeknek egy köre a telepszerű környezeteket célzó stratégia konkrét beavatkozási körén túlmutat, és tágabb, ágazati szakpolitikai kérdéseket érint.

A stratégia itt érhető el.