A Tanodák mérése és értékelése mellett döntöttek

Az Oktatási Hivatal és a Szegedi Tudomány Egyetem mérőeszközeit alkalmazzák a jövőben a tanodák mérésére és értékelésére, melynek célja, hogy az odajáró hátrányos helyzetű gyermekek fejlődése mérhetővé, nyomon követhetővé váljon. Az új módszert az Antiszegregációs Kerekasztal február 23-i ülésén mutatták be a testület tagjainak.
Langerné Victor Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkára az ülés megnyitó beszédében kifejtette a tanodamérés és értékelés célját, fontosságát. Hangsúlyozta: azért szükséges a tanodák mérése és egyben értékelése, hogy objektív mutatók által is kézzelfoghatóvá váljon: milyen fontos szerepet vállalnak a felzárkózásban.
A mérések elvégzése érdekében az Oktatási Hivatal és a Szegedi Tudomány Egyetem erre a célra kifejlesztett mérőeszközeit alkalmazzák. Az ülésen Ostorics László, az Oktatási Hivatal-Köznevelési Mérés Értékelési Osztály vezetője mutatta be a kétféle mérőeszközt. Az egyik egy papír alapú, amely kompetenciamérésre alkalmas, a másik pedig egy elektronikus képességmérő, úgynevezett eDia. Az eDia egy online felületen elérhető teszt, amely speciálisan a gyermekek számára lett kifejlesztve. A grafikája meseszerű, mintha egy olvasókönyvet lapozgatnánk, ezáltal kevésbé érzi kényszernek a gyermek elvégezni a feladatokat. Ha nem fejezi be a tesztet, később nem kell újrakezdenie, mert a felület elmenti az addig kitöltött kérdéseket. A papír alapú kompetenciamérés a 6., 8., illetve a 10. évfolyamos diákokat érinti. Az elektronikus méréssel pedig az 1-től a 12-esekig, tehát minden évfolyamon tanuló diák lehetséges képességeit térképezik fel.
Akkor eredményes a mérés, ha ugyanazokat a mérési szempontokat alkalmazzák minden tanuló esetében. Így a tanodába járó-, és nem járó diákok fejlődési különbsége kimutatható lesz illetve a tanodák eredményessége egyértelműen mérhetővé válik majd.
A tanulókat osztályozás alapján értékelik az iskolákban, a fent említett mérőeszközök segítségével azonban nem számszerűsítenek. A módszer lényege pontosan az, hogy eredményként egy elemzést állít fel. Az elemzés segítségével – a képességi szintek mérését követően – pedig a szakpedagógus összeállít egy fejlesztési tervet az adott tanuló fejlődése érdekében.
Minden tag egybehangzó véleménye, hogy kíváncsiak mennyit tudnak segíteni ezeknek a gyerekeknek a fejlődésben. Ezen felül a szociális kompetenciamérés is fontos, mert a beilleszkedést is segíteni kell, nemcsak a tanulást.
Az Antiszegregációs Kerekasztal tagjai minden esetben a gyermekek fejlődését tartják szem előtt. Egyöntetűen fontosnak tartják, hogy a tanodák részt vegyenek a „mérés és értékelés” kiemelt fontosságú projektben.
Amennyiben szeretné jobban megismerni az elektronikus mérőeszközt, vagy kíváncsi, hogyan regisztrálhat a projektre, látogasson el az alábbi weboldalra: www.edia.hu