A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja – Online konferencia a társadalmi felzárkózási gyakorlatokról

A múlt héten online konferenciát tartottak a társadalmi felzárkózási gyakorlatokról az önkormányzati jógyakorlatok program keretében, amely 2008 óta működik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a felügyelete alatt. A társadalmi felzárkózásban kiemelt szerep jut a helyi viszonyokat jól ismerő, a helyi hátrányok leküzdésében közvetlen és gyors segítséget nyújtani tudó önkormányzatoknak. Az önkormányzatok szerves részei a társadalmi felzárkózás rendszerének, az általuk végzett támogató, segítő munka elengedhetetlen.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program célja a legjobb helyi gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. Az új és innovatív települési megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet.

A résztvevők a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja elnevezésű program 2021-es szakaszához érve digitális fórumon osztották meg szakmai tapasztalataikat.

Elsőként Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára adott kitekintést 2030-ig a társadalmi felzárkózásban bevált megoldásokról és innovációkról.

A szakállamtitkár 2011 óta folyamatosan járja az országot, a hátrányos helyzetben élők viszonyait személyes tapasztalatai révén is jól ismeri. Ezek alapján kijelentette, hogy a támogató hozzáállás rendkívül fontos a partnerektől, hiszen szerteágazó a partnerek köre, akikkel együttműködik a szakterület a szegénység leküzdésében, felszámolásában. Sajnos, volt olyan polgármester, aki azt mondta 2012-ben, hogy cigány melegedőt ő nem épít, de szerencsére, ez kivételes hozzáállás.

Langerné Victor Katalin előadásában elmondta, hogy az új Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia a 2030-ig vonatkozó időszakra elkészült. Elkészítéséhez segítségül szolgáltak a magyarországi statisztikai adatok, 2013 óta a roma népességre vonatkozó adatokat is nagy részletezettséggel gyűjti a Központi Statisztikai Hivatal. A Stratégia egyik alapköve a Felzárkózó Települések program, amelyet Vecsei Miklós, miniszterelnöki biztos irányít. A másik pillére a korábbi programoknak – mint a tanodák, a biztos kezet gyerekházak, a roma szakkollégiumok, a Bari Shei roma lány program, a gyerekesély program -, pályázatoknak a további működtetése, illetve megújítása.

Azok a városok, amelyek programjaiba már korábban belekerültek a szakterületet érintő, különböző pályázatok, azok egy csomagban, felzárkózási blokként pályázhatnak a jövőben, a 2021-2027-es időszakban. Másoknak minden programot külön-külön kell megpályáznia.

A helyettes államtitkár után Dr. Szabó Tamás PhD, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa és a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott prezentációt A szegénységről a koronavírus árnyékában címmel.

Ezt követően Nun András az Autonómia Alapítvány képviselője a hazai és nemzetközi példákat ismertetett az egyenlőségelvű integrációs megoldásokra vonatkozóan.

Végül Dr. Hadnagy József, az Eszterházy Károly Egyetem Szociálpedagógiai Tanszékének vezetője, főiskolai docense, a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020. évi győztes pályázatának menedzsere beszélt az innovatív közösségi alapú kríziskezelésről és annak hátteréről.

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 pályázatokról az alábbi linken olvashatnak:

http://legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/news/50/59/A-LoeGY-Program-2021-evi-palyazati-felhivasa-megjelent-az-oesszes-tema-palyazati-kiirasa/

A pályázatok benyújtásának a határideje: 2021. 06.30.