A gyermekek jogainak világnapja – November 20.

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Közgyűlése – mintegy 10 év előkészítő munka után – 1989. november 20-án fogadta el a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. Az Egyezményt 194 ország, köztük valamennyi EU tagállam ratifikálta, Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdették ki. 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja.

A gyermekek jogainak előtérbe helyezése és védelme az Európai Unió kifejezett céljai közé tartozik (az EUSZ 3. cikk (3) bekezdése). Az Európai Unió Alapjogi Chartája (24. cikk) elismeri a gyermekek védelemhez, gondoskodáshoz való jogát, azon jogot, hogy meghallgassák és komolyan vegyék őket, és megköveteli, hogy az EU minden fellépésénél elsődleges szempontként vegyék figyelembe a gyermekek mindenek felett álló érdekeit.

A 2011-ben elfogadott magyar Alaptörvény deklarálja, hogy külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos. Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Az Alaptörvény kimondja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni a kiskorú gyermekükről, taníttatni őket.

A gyermekek, mint a jövő nemzedékének a védelme és segítése a kormány döntéseiben alapvető szerepet játszanak az Alaptörvény Nemzeti hitvallása szerint: „Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.”

Emellett a Kormány a 1039/2012. (II.22.) kormányhatározattal létrehozta a Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként az Emberi Jogi Munkacsoportot, amelynek keretén belül külön Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport hivatott foglalkozni a gyermekeket érintő aktuális kérdések megvitatásával, szakpolitikai javaslatok áttekintésével.