A befogadó oktatást, a szegregáció megakadályozását szolgáló intézkedések

A 2011-es magyar EU Elnökség időszaka alatt elfogadott EU Roma Keretstratégia és – az annak végrehajtása érdekében a kormány által elfogadott, majd 2014-ben frissített Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia egyik prioritási területe az oktatás.

A magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, köztük a szegény családban élő és roma gyerekek minőségi oktatáshoz való hozzáférésére. Sok kritika éri a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását. Az SNI kategórián belül az enyhe értelmi fogyatékosok száma és aránya csökkent az elmúlt években, köszönhető ez annak, hogy 2015-ben új, korszerű diagnosztikai vizsgáló- és fejlesztőeljárásokat dolgoztak ki, illetve adaptáltak.

Jelentős fejlesztés zajlott a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók minőségi, befogadó oktatáshoz való hozzáférése és az indokolatlan fogyatékossá minősítésének megelőzése, érdekében.

A Magyar Kormány ellenzi a szegregációt, elfogadhatatlannak tartja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek elkülönítését, ezért számos olyan intézkedést hozott, amely a szegregáció megelőzését és csökkentését szolgálja. Ennek érdekében már több jogszabály-módosítás történt és számos felzárkózási programot is bevezettünk.