A MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA (MNTFS) ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia értékelés | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Az értékelést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a KOPINT – TÁRKI – TÁRKI – GKI konzorciuma végezte el 2019-2020-ban a Závecz Research Zrt. közreműködésével.

Az értékelés célja annak feltárása volt, hogy 2014-2020 között a különböző operatív programokból megvalósuló fejlesztések milyen módon és mértékben járulnak hozzá a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célrendszerének megvalósításához, a hátrányos helyzetű célcsoportok életkörülményeinek, társadalmi jellemzőinek, minőségi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának a javulásához. Az értékelés célja volt továbbá javaslatok megfogalmazása a 2020 utáni időszak tervezésére vonatkozóan.

Please see below the Executive Summary of the Evaluation on the Implementation of the Hungarian National Social Inclusion Strategy (HNSIS).