Útravaló Ösztöndíjprogram

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság pályázatának keretein belül az Útravaló Ösztöndíjprogram átfogó célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása.
A program 2005 óta működik. A tanulók elsősorban szociális jogosultság/rászorultság alapján kerülnek be a programba, amely teljesítményalapú, így az előző év végi tanulmányi átlag határozza meg a következő fél évet. A program a tanuló még jobb teljesítménye érdekében mentorokat von be. Minél jobb a tanuló teljesítménye, annál magasabb az ösztöndíja összege.
A korábbi évekhez képest növekedtek az ösztöndíjak, illetve a mentori díjak is. Az Ösztöndíjprogram 4 alprogramjára összesen a 2019/2020. tanév őszi és tavaszi féléveire vonatkozóan 2.595.000.000 forintos keret állt rendelkezésre, mely 10.811 tanuló támogatását teszi lehetővé.
A keretösszeg alprogramonkénti bontása a 2019/2020. tanévre vonatkozóan a következőképpen alakult:
•    Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok vonatkozásában: 1.695.000.000 forint,
•    Út a szakmához alprogram esetén 640.000.000 forint,
•    Út a diplomához vonatkozásában: 260.000.000 forint.

Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok a finanszírozása a korábbi években uniós forrásból valósult meg, azonban a 2019/2020-as tanévtől a hazai költségvetésben biztosított a finanszírozásuk.
Fenti két alprogram uniós finanszírozásának időszakának zárásaként 2019. szeptember 19-én megrendezésre került egy záró rendezvény, ahol az alprogramokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és mentoraik kaptak oklevelet, összesen 91 fő. A jó tanulmányi teljesítményért oklevelet kaptak azon tanulók és mentorok is, akik a rendezvényen nem tudtak részt venni.
A 2019/2020. tanévre kiírt pályázatok megvalósítása jelenleg is folyamatban van.