10 éves a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

10 éve, 2011. március 17-én írták alá a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat megalapításáról a szándéknyilatkozatot és az alapító okiratot.

Az alapító egyházi szervezetek képviselői a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Görögkatolikus Egyház, a Római Katolikus Egyház részéről a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya voltak.

A cigány népesség jelentős része nem fejezi be az általános iskolát. 2015. évi adatok szerint a 15–64 éves romák közel 16%-a még az általános iskolát sem végzi el, további 63%-uk is csak alapfokú végzettséggel rendelkezett, szemben a nem roma népességgel, amelynél ez az arány 1, illetve 19% volt.

Kutatásokból tudjuk, és a KSH társadalmi mutatóit nyomon követő adataiból, hogy a roma népesség iskolai végzettségi szintje – az utóbbi évek támogató politikája és programjai révén – folyamatosan javul.

A szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek népességen belüli arányában a legkisebb a különbség a romák és a nem romák között: a romák 15%-ának, a nem romák 25%-ának van szakiskolai vagy szakmunkás végzettsége.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az általános iskolai végzettség a romák körében is már közel 90 százalékos. Napjainkban a fiatal roma népesség előtt álló egyik legnagyobb kihívás – az oktatási rendszer következő szintjén – az érettségi megszerzése. Részben ennek következményeként, az oktatás felsőbb szintjein a hátrányos helyzetűek, különösen a cigány tanulók aránya még alacsonyabb. Az utóbbi évek adatai szerint felsőfokú végzettséggel a lakosság közel húsz százaléka rendelkezik, a romák körében ez az arány 1% körüli. Ugyanakkor folyamatosan emelkedik a felsőoktatásba bejutó és végzettséget szerző roma fiatalok száma. Ebben nagyon komoly szerepe van a keresztény roma szakkollégiumoknak.

2011 márciusában a történelmi egyházak és a kormányzat képviseletében az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság szándéknyilatkozatban rögzítették, hogy együttesen segítik a társadalmi felzárkózás ügyét egy hátránykiegyenlítő programmal, amelynek részeként roma szakkollégiumokat létesítettek.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) a történelmi egyházak és Balog Zoltán – mint a szakterületért felelős államtitkár, majd mint miniszter – , kezdeményezésére jött létre azzal a szándékkal, hogy a szakkollégiumok támogassák és segítsék a hátrányos helyzetű, köztük roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét.

Missziójuk  – a KRSZH alapító okirata szerint – a társadalmi felzárkózásban résztvevő roma értelmiségiek képzése, továbbképzése és közösségbe tömörítése, akik képesek széleskörű, felelős társadalmi párbeszédre, önmaguk és környezetük formálására, kibontakoztatják képességeiket és felismerik küldetésüket.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egy európai szinten is egyedülálló kezdeményezés, amely jó gyakorlatként szolgál az európai országok számára. Jó példa arra, hogy az állam, az egyházak és az egyetemek a közös cél érdekében – jelen esetben a társadalmi felzárkózás elősegítésére – összehangoltan és hatékonyan tudnak együttműködni.

Roma szakkollégista az lehet, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik valamely felsőoktatási intézményben, roma származású vagy hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.

A hátrányos helyzetből történő gyorsabb és hatékonyabb integráció érdekében az adott felsőoktatási intézmény hallgatóinak legfeljebb 20%-áig a támogatott körbe a fentieken kívüli hallgatók is bevonhatóak, tagjai lehetnek a Keresztény Roma Szakkollégiumnak.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat arra törekszik, hogy elősegítse minél több, elsősorban cigány fiatal felsőoktatásban való továbbtanulását, diplomaszerzését, karrierépítését, társadalmi szerepvállalását. A szakmailag jól felkészült roma értelmiségiek példamutató tevékenységükkel irányt mutatnak a hazai cigány nemzetiségű emberek felzárkózásához.

A roma szakkollégiumok főbb tevékenységei az alábbiak: pedagógiai program megvalósítás; képzési program működtetése; szakkollégiumi programok megvalósításában részt vevő munkatársak, szakemberek felkészítése, képzése; hallgatók képzéséhez kapcsolódó hallgatói kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása; mentori, tutori rendszer biztosítása; középiskolákkal való együttműködés.

Az egyházi fenntartású szakkollégiumok diákjainak szakok szerinti megoszlása:

 • Jogász/jogi asszisztens
 • Természettudomány (geológus/geográfus/biológus/matematikus)
 • Művészet (énekes, zenész – hegedű, zongora, tervezőgrafikus)
 • Gazdaságtudomány (közgazdász turizmus és vendéglátás, kereskedelem és marketing,

valamint nemzetközi gazdálkodás szakokon)

 • Orvos- és egészségtudomány
 • (általános orvos/szülésznő/védőnő/mentőtiszt/ápoló/egészségügyi szervező)
 • Bölcsészet (etnográfus/szabad bölcsész/kulturális antropológus/magyar,
 • Anglisztika szakos bölcsész, történész/erkölcstan- és etikatanár/lelkipásztor/teológus)
 • Társadalomtudomány (szociális munkás/szociális pedagógus/szociológus)
 • Műszaki (vegyészmérnök/építőmérnök/informatikus/műszaki menedzser)
 • Agrár (élelmiszermérnök)
 • Pedagógia (óvodapedagógus, romológus)

A roma szakkollégiumok által a hallgatók részére biztosított szolgáltatások:

 1. a szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni fejlesztési terv meghatározása és megvalósulásának nyomon követése, felülvizsgálata;
 2. az egyéni fejlesztésben meghatározottak szerint sikeres diplomaszerzést támogató kompetenciafejlesztés, nyelvi képzések, tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő, illetve, munkaerőpiacon való sikeres megjelenést szolgáló szolgáltatások nyújtása;
 3. közösségépítést, identitás erősítését szolgáló programok megvalósítása;
 4. elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások, ösztöndíjak biztosítása;
 5. mentorálás és tutori szolgáltatások biztosítása;
 6. lakhatás biztosítása a hallgatók számára.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2011-ben indult el a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése érdekében. Nem egyházi fenntartásban is indultak roma szakkollégiumok.

9 településen 11 Roma Szakkollégium működik, ahol 327 diákot segít a Szakkollégiumi Hálózat.

A 2017/18-as tanév végéig összesen  258 hallgató BA/MA diplomát szerzett és 90%-uk elhelyezkedett a munkaerőpiacon. 38 szakkollégiumi tag büszkélkedhet olyan kimagasló ösztöndíjjal, mint pl. köztársasági ösztöndíj, Vásáry Tamás ösztöndíj.

2011 óta, 8 év alatt a szakkollégiumi tagok száma több mint hatszorosára emelkedett (57 főről 327 főre), a roma egyetemisták aránya pedig kétszeresére nőtt 2010 óta.

A szakkollégiumok bentlakásosak. A hallgatók teljesítményalapú ösztöndíjban részesülnek, mely minden esetben mérhető szakmai-kutatási teljesítményhez kötött. Mentori és tutori segítséget kapnak.

A Roma Szakkollégiumok működésére nemzeti forrásból állandó, normatív finanszírozást biztosít a Kormány.

A roma szakkollégiumok működésének alapelvei: a tehetséggondozás, a társadalmi felzárkózás, közösségformálás, és nem utolsó sorban a szakmaiság. Ez utóbbi a roma szakkollégiumok életében egy önálló szakmai program kidolgozásával valósul meg.